RC-Design RC29

RC-Design RC29

RC-Design RC29

Erhältliche Größen:
7.5×17 I 8.0×18 I 8.0×19 I 8.5×20

Erhältliche Lochkreise:
5×100 I 5×108 I 5×112 I 5×114 I 5×120

Himalaya Grey Voll-Poliert (HGVP)

Dark Sparkle (DS)

RC-Design RC30

RC-Design RC30

RC-Design RC30

Erhältliche Größen:
5.0×14 I 6.0×15 I 6.0×16 I 6.5×16 I 7.0×16 I 7.0×17 I 7.0×17-T I 7.5×18

Erhältliche Lochkreise:
4×98 I 4×100 I 4×108
5×98 I 5×100 I 5×105 I 5×108 I 5×110 I 5×112 I 5×114 I 5×115 I 5×120

Kristallsilber (KS)

Schwarz Glanz (SG)